templomkertben építkezés

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

 


Közösségi házat építenek a katolikusok Pestszentimrén
A közösségi ház építésének gondolata, elhatározása még Gödölle Márton atya, hajdani plébánosunk idejére nyúlik vissza.
A Pestszentimrei ÖrömHírlevélben olvashatjuk az alábbiakat:
"
Közösségi Ház
Többen érdeklődnek a plébániai Közösségi Ház sorsának alakulásáról. Mivel ez az építkezés egyházközségünk legnagyobb vállalkozása és sorsa mindannyiunkat érint, rövid összefoglalást adunk a fejleményekről.

A közösségi ház gondolatának magja több évi talajban való szunnyadás után 2009. tavaszán kezdett kicsírázni. Június 7-én, Szentháromság vasárnapján a szentmiséken bejelentettük a Ház tervezését a közösség előtt, és célzott gyűjtést hirdettünk meg.
A további gondolkodás során merült föl, hogy az építkezés anyagi fedezetének biztosítására szükséges egy urnatemető építése is. Ennek előkészítése és tervezése kötötte le a következő hónapokat,
míg 2010. július 29-én sor került az előzetesen fölkért három építész koncepciótervének bemutatására az egyháztanács előtt. Közülük a testület Sándor Judit koncepciótervét fogadta el. November 2-án véglegessé váltak a vázlattervek és decemberre beadtuk az önkormányzathoz az engedélyezési tervdokumentációt.
A tervezett közösségi ház 762 m² összalapterületű emeletes épület, amelynek része egy 150 m²-es - emelet belmagasságú - nagyterem. Az épületben iroda, hittantermek, raktárak, kiszolgáló blokkok, garázs és egy alagsori terület található. (A részletes tervek az érdeklődök számára megtekinthetőek a plébániai irodában.)
2011. május 25-re elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció, és a nyár folyamán, júliusban kiadtuk vállalkozóknak árajánlat-adásra. Noha – számolva a pénzügyi realitásokkal – kezdettől fogva évekre elnyúló, több építési ütemben gondolkodtunk, az árajánlatokat mégis generál kivitelezésre kértük, hogy számot vethessünk a felépítés költségeivel. A nyár folyamán 9 vállalkozótól megérkezett 6 teljes és három részleges árajánlat.
Majd egy következő fordulóban csak az alagsor megépítésére kértünk árajánlatot. Közben az augusztus 5-én kelt jogerős építési engedélyt is megkaptuk. Szeptember 18-án összeült a Pestszentimrei ÖrömHírLevél 2011. október 4 plébániai képviselőtestület. A beérkezett árajánlatok összevetése után, amelyek bruttó 205 és 277 Millió Ft között szórtak, világossá vált, hogy anyagi erőforrásainkhoz képest a tervezett épület költsége túl nagy, és felelősen nem szabad megkezdenünk az építkezést.
Az építkezés első ütemére közel 35 millió Ft állt rendelkezésre, amely 22 millió Ft egyházmegyei támogatásból és 13 millió Ft plébániai önrészből tevődik össze.
A képviselőtestület ennek tudatában egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a közösségi ház építésének megkezdését elhalasztjuk, és megvizsgáljuk egy kisebb alapterületű közösségi ház tervezésének lehetőségét.
A kisebb alapterület a majdani épület fenntartását is könnyebbé tenné. A döntés meghozatalához az is hozzájárult, hogy az urnatemető megnyitása a kezdetben előirányzott április 22. helyett csak most októberben történik meg, féléves csúszással, így az urnatemető bevétele is elmaradt. Az urnatemető megépítése 19 millió Ft-ba került, melyet a plébánia teljes mértékben saját forrásból, megtakarításából fedezett. Az urnatemető felépülését követő évben vártuk ennek a bekerülési költségnek a megtérülését, amely eddig a csúszás miatt elmaradt.
A közösségi házra 2009-ben meghirdetett célgyűjtés eredményeképpen eddig 12,6 millió Ft adomány érkezett (ebből 1,6 millió Ft a téglajegyek vásárlásából). Ezeket az adományokat továbbra is elkülönítetten kezeljük, és a közösségi ház építésére fogjuk felhasználni.
Mivel azonban a közösségi élethez szükséges tereknek jelenleg híján vagyunk, a közösségi ház megépüléséig a plébánia tetőterének beépítésével alakítunk ki hittantermeket a lehető leghamarább. Ehhez a tetőszerkezetet sem kell megbontani, csak nagyobb világítóablakokat behelyezni.
A közösségi ház megépítéséről nem mondtunk le. Keressük a legjobb megoldást, amely a realitásokat figyelembe véve megvalósítható, ugyanakkor hatékonyan szolgálhatja közösségünk további fejlődését. Kérjük mindenki imáit, hogy a Jóisten áldása kísérje erőfeszítéseinket. - plébános" (Gödölle Márton)

Az építkezés viszonylag hosszú szünet után, 2019-ben Blanckenstein Miklós atya plébánosunk fennhatósága alatt kezdődött el és folytatódik. Az ő egyetértésével és engedélyével készültek alábbi fotók 2019. szeptember elején.
Reményeink szerint az épület még 2019. novemberében tető alá kerülhet.

 
 

Fotók: Szabó László
Az oldalt az
ÖrömHírlevél felelős szerkesztőjének, Bönöczk Péternek közreműködésével szerkesztette Szabó László ................. Vissza a fő oldalra

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz